• Kvartsgatan 10 749, 40 Enköping
  • 0171-330 85

Policies

Arbetsmiljöpolicy vid AB Junger & Schild

Det ligger i företagets intresse att vår verksamhet skall ha en bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är viktig för företagets kunder och för den viktigaste resursen vi har, de anställda. När personalen har en bra arbetsmiljö trivs de och gör ett fullgott arbete.

Lagstiftningens och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger alltid minimikraven för vår verksamhet. Vi däremot har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som krävs. Vid inköp av material och utrustning väljer vi det som överskrider minimikraven. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker, den skall också vara trevlig för våra anställda som också ska kunna påverka sin egen arbetsmiljö.

Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnad, skall arbetsmiljön diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas.

För att leva upp till denna policy skall alla inom företaget ha god kunskap om riskerna med de olika arbetsuppgifterna. 

Vi arbetar sedan 23 Januari 2018 efter ISO 45001.  Men är inte i dagsläget certifierade. Miljöpolicy för AB Junger & Schild

AB Junger & Schild strävar efter att anpassa sig till kretsloppssamhället genom att erbjuda produkter och utföra servicearbeten, som så långt som möjligt tar hänsyn till både människa och miljö.

Vi skall för att uppnå bästa möjliga miljötänkande:följa miljö- och arbetsmiljölagar och föreskrifter.Använda material, maskiner och utrustning som ger minsta möjliga påverkan på miljön.Sträva efter att ha full kontroll över källsortering av det avfall, som genereras i företaget. 

Använda vår erfarenhet och kunskap för att som rådgivare ge våra kunder de miljö- och kvalitetsmässigt bästa produkter och service som finns på marknaden.  Arbeta med ständiga förbättringar av miljöarbetet.

Vi arbetar sedan 24 November 2010 efter ISO 14001:2004. Men är inte i dagsläget certifierade.Kvalitetspolicy för AB Junger & Schild

AB Junger & Schild sätter kunden i centrum och strävar efter att leverera produkter och tjänster med rätt och jämn kvalitet, i rätt tid och till avtalade villkor. Verksamheten skall präglas av hög kompetens och professionellt uppträdande vid kontakt med kunder och leverantörer. 

Kvaliteten på produkter och tjänster skall starkt bidra till kundernas motiv att välja AB Junger & Schild som leverantör. Personalen inom hela verksamheten verkar för att uppfylla kundkrav och för ständiga förbättringar mot alla intressenter.

Vi är sedan 24 November 2010 certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008.Från den 23 Januari 2018 är vi certifierade enligt den nya standarden. SS-EN ISO 9001:2015.

När kommer vår servicebil till er?

831
821