Arbetet inleds med kvalitet och miljö certifiering