Invigning av det nyrenoverade kontoret och konferensrummet.