Kontoret på Ulvsundavägen 106, 161 11 Bromma flyttar till Munksundstorg 745 36 Enköping.