Vi ser fram emot ett bra fortsatt bra och utvecklande samarbete under 2012 med alla våra kunder i Sverige.